Oproep #?RefugeesWelcome #?WithOpenArms

Vluchtelingen welkom !

Découvrez notre appel, et diffusez-le!Wij, Belgische en de Europese burgers, kunnen het drama dat zich afspeelt aan onze grenzen en op ons grondgebied niet langer aanzien. We voelen ons solidair met het lot van duizenden mensen op de vlucht voor oorlog, conflict en armoede, die proberen om bij ons onderdak te vinden. Er zijn te veel doden, te veel verscheurde gezinnen, te veel mensen met onderweg opgelopen trauma’s: dit moet stoppen.

Eenmaal aangekomen in Europa, worden asielzoekers in sommige landen geconfronteerd met afwijzende of zelfs xenofobe reacties. Wij zijn geschokt door dit gebrek aan menselijkheid en willen dat onze leiders hierop reageren met waakzaamheid en leiderschap.

In andere landen, waaronder België, verschijnen tal van solidariteitsacties. We willen onze steun aan deze beweging tonen.

Wij vragen de Belgische regering om op Europees niveau te pleiten voor duurzame oplossingen die de mensenrechten respecteren en die zorgen voor een veilige en legale toegang tot het Europese grondgebied.

We vragen ook dat België zich houdt aan zijn wettelijke en morele verplichtingen voor een waardige en kwaliteitsvolle opvang van asielzoekers vóór, tijdens en na de toekenning van de vluchtelingenstatus.

[emailpetition id=”1″]
[signaturelist id=”1″]

Sommaire

Cet article est également disponible en : Néerlandais